กลับมาอีกครั้ง กับเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ จากเรื่องกุหลายแวร์ซายส์ อีกเช่นเคย แปลไปแปลมา ก็ยังคงมีหลายคำ หลายสถานที่ที่เราไม่รู้ ว่ามันคืออะไร ก็เลยต้องไปถามอากู๋ Google อีกเช่นเคยค่ะ
เครดิดจาก http://th.wikipedia.org เจ้าเก่า
 

พระราชวังแวร์ซายส์

 
 

     พระราชวังแวร์ซาย (ฝรั่งเศส: Château de Versailles) เป็นพระราชวังหลวงแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ที่แวร์ซาย ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงปารีส พระราชวังแวร์ซายเป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลก และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันด้วย[ 

     เดิมนั้น เมืองแวร์ซายเป็นเพียงเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่งเท่านั้น มีผู้คนอาศัยอยู่เบาบาง บริเวณส่วนใหญ่เป็นป่าเขาเยี่ยงชนบทอื่น ๆ ของฝรั่งเศส เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั่งเศส ยังทรงพระเยาว์ ขณะพระชนมายุได้ 23 พระชันษา ทรงนิยมล่าสัตว์ในป่า และทรงเห็นว่าตำบลแวร์ซายน่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักขึ้นมาใน ค.ศ.1633 โดยในช่วงแรกเป็นเพียงกระท่อมเล็กๆ สำหรับพักชั่วคราวเท่านั้น

     เมื่อ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14  แห่งฝรั่งเศส ขึ้นครองบัลลังก์ มีประสงค์ที่จะสร้างพระราชวังแห่งใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ จึงเริ่มปรับปรุงพระตำหนักเดิมในปี ค.ศ.1661 ใช้เงินทั้งหมด 500,000,000 ฟรังก์ คนงาน 30,000 คน และใช้เวลาอยู่ถึง 30 ปีจึงแล้วเสร็จในค.ศ.1688 ทุกส่วนทำด้วยหินอ่อนสีขาว เป็นแบบอย่างศิลปกรรมที่งดงามมาก ภายในแบ่งออกเป็นห้องๆ เช่น ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสำราญ ฯลฯ ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงามตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียง

การก่อสร้างพระราชวังแวร์ซายแห่งนี้ได้นำเงินมาจากค่าภาษีอากรของราษฎร ชาวฝรั่งเศส ต่อมาจึงได้มีกองทัพประชาชนบุกเข้ายึดพระราชวังและจับพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส กับพระนางมารี อองตัวเนต ประหารด้วยกิโยติน ในวันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ.1789 ปัจจุบันพระราชวังแวร์ซายส์ยังอยู่ในสภาพดีและเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้

พระราชวังหลวง หรือ ปาแล-รัวยาล

 
 

     พระราชวังหลวง หรือ ปาแล-รัวยาล (ฝรั่งเศส: Palais-Royal) เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่ในกรุงปารีสในประเทศฝรั่งเศส เดิมชื่อ “วังคาร์ดินัล” (Palais-Cardinal) พาเลส์รอยัลและสวนอยู่หน้า “จตุรัสพาเลส์รอยัล” ตรงกันข้ามกับปีกเหนือของพระราชวังลูฟวร์ และ ลานเกียรติยศ (cour d'honneur) อันมีชื่อเสียง ด้านหน้ารายล้อมด้วยคอลัมน์ และ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 ก็เป็นที่ตั้งของงานศิลปะเฉพาะที่โดยแดเนียล บูรอง “Les Deux Plateaux” หรือที่นิยมเรียกกันว่า “Les Colonnes de Buren” (ไทย: ป่าเสาบูรอง) ในปัจจุบันพาเลส์รอยัลเป็นที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแห่งฝรั่งเศส, สำนักงาน Constitutional Council of France และ กระทรวงวัฒนธรรมแห่งฝรั่งเศส

     เดิมวังคาร์ดินัลเป็นที่พำนักของคาร์ดินัลริเชอลิเออผู้จ้างสถาปนิกฌาคส์ เลอเมอร์ซีเยร์ให้ออกแบบ การก่อสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1629 หลังจากเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1642 ริเชอลิเออก็ยกวังให้เป็นสมบัติของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 เสด็จสวรรคตวังคาร์ดินัลก็กลายเป็นที่ประทับของอานน์แห่งออสเตรีย สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส, ที่ปรึกษาคาร์ดินัลฌูลส์ มาซาแรงและพระราชโอรสผู้ยังทรงพระเยาว์พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และ ฟิลลิปที่ 1 ดยุคแห่งออร์เลอองส์

     ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1649 วังคาร์ดินัลเป็นที่ประทับลี้ภัยของสมเด็จพระราชินีเฮนเรียตตา มาเรียแห่งอังกฤษและพระราชบุตรีองค์เล็กเจ้าหญิงเฮนเรียตตา แอนน์ สจวต จากการเชิญชวนของพระราชนัดดาพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 พระราชินีเฮนเรียตตาและเจ้าหญิงเฮนเรียตตา แอนน์หลบหนีจากราชอาณาจักรอังกฤษระหว่างสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นในอังกฤษ ต่อมาเจ้าหญิงเฮนเรียตตา แอนน์ทรงอภิเษกสมรสกับพระอนุชาของพระเจ้าหลุยส์ฟิลิปป์ที่ 1 ดยุคแห่งออร์เลอองส์

 

มหาวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส


     กาเตดราลน็อทร์-ดามเดอปารีส  (ฝรั่งเศส: Cathédrale Notre-Dame de Paris) เป็นมหาวิหารสมัยกอธิค ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส คำว่า Notre Dame แปลว่า พระแม่เจ้าของเรา (Our Lady) ซึ่งเป็นคำที่ชาวคาทอลิกใช้เรียกพระแม่มารี ปัจจุบันมหาวิหารก็ยังใช้เป็นโบสถ์ของคริสตจักรโรมันคาทอลิกและเป็นที่ตั้งอาสนะของอาร์ชบิชอปแห่งปารีส มหาวิหารน็อทร์-ดามถือกันว่าเป็นโบสถ์ที่สวยงามที่สุดในลักษณะกอธิคแบบฝรั่งเศส โบสถ์นี้ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์โดยเออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค ผู้เป็นสถาปนิกคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของฝรั่งเศส

การก่อสร้างเป็นแบบกอธิคเป็นมหาวิหารแรกที่สร้างในลักษณะนี้ และการก่อสร้างก็ทำต่อเนื่องมาตลอดสมัยกอธิค ประติมากรรม และหน้าต่างประดับกระจกสี (stained glass) มีอิทธิพลจากศิลปะแบบแนทเชอราลลิสม์ (Naturalism) ทำให้แตกต่างจากศิลปะโรมาเนสก์ที่สร้างก่อนหน้านั้น

     น็อทร์-ดามเป็นหนึ่งในบรรดาสิ่งก่อสร้างแรกที่ใช้ "กำแพงค้ำยันแบบปีกนก" ตามแบบเดิมไม่ได้บ่งถึงกำแพงค้ำยันรอบมหาวิหาร "บริเวณร้องเพลงสวด" หรือ รอบบริเวณกลางโบสถ์ เมื่อเริ่มสร้างกำแพงโบสถ์สูงขึ้นกำแพงก็เริ่มร้าวเพราะน้ำหนักของสิ่งก่อสร้าง เพราะสถาปนิกสมัยกอธิคจะเน้นการสร้างสิ่งก่อสร้างที่สูง บาง และโปร่ง เมื่อสร้างสูงขึ้นไปกำแพงก็ไม่สามารถรับน้ำหนักและความกดดันของกำแพงและหลังคาได้ทำให้กำแพงโก่งออกไปและร้าว สถาปนิกจึงใช้วิธีแก้ด้วยการเติม "กำแพงค้ำยัน" ที่กางออกไปคล้ายปีกนกด้านนอกตัวโบสถ์ เพื่อให้กำแพงค้ำยันนี้หนุนหรือค้ำกำแพงตัวโบสถ์เอาไว้ เมื่อทำไปแล้วนอกจากจะมีประโยชน์ทางการใช้สอยแล้วยังกลายเป็นเครื่องตกแต่ง ที่ทำให้สิ่งก่อสร้างความสวยงามขึ้น ฉะนั้นวิธีแก้ปัญหานี้จึงกลายเป็นเอกลักษณ์ส่วนหนึ่งของโบสถ์ที่สร้างแบบกอธิคไปในตัว

     ราวปี ค.ศ. 1790 ระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส โบสถ์ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถูกทำลายไปมาก มหาวิหารได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนมีสภาพเหมือนก่อนหน้าที่ถูกทำลาย

 

ถนนช็องเซลีเซ

 
 

     อาเวอนูว์เดช็องเซลีเซ (ฝรั่งเศส: Avenue des Champs-Élysées, [avəny de ʃɑ̃zeliˈze]) เป็นถนนในเขตที่ 8 ของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นย่านการค้าที่ประกอบด้วยโรงละคร คาเฟ่ และร้านค้าหรูหรา สองข้างทางมีต้นเกาลัดที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามปลูกเรียงราย ชื่อ "ช็องเซลีเซ" มาจากคำว่า "ทุ่งเอลิเซียม" จากเทพปกรณัมกรีกในภาษาฝรั่งเศส

     ช็องเซลีเซได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก (La plus belle avenue du monde) โดยมีอัตราค่าเช่าสูงถึง 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี สำหรับพื้นที่ 1000 ตารางฟุต (93 ตารางเมตร) สูงที่สุดในยุโรป

     ช็องเซลีเซเดิมเป็นท้องทุ่งและสวน จนกระทั่งปี ค.ศ. 1616 เมื่อมารี เดอ เมดิชิ สมเด็จพระราชินีนาถแห่งฝรั่งเศส ทรงขยายพื้นที่บริเวณสวนหย่อมของพระราชวังตุยเลอรี (Palais des Tuileries) เป็นถนนที่มีต้นไม้สองข้างทาง ในปี ค.ศ. 1724 ได้รับการขยายไปเชื่อมกับจัตุรัสแห่งดวงดาว (Place de l'Étoile ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นจัตุรัสชาร์ล เดอ โกล ที่เป็นที่ตั้งของประตูชัยฝรั่งเศส)

Comment

Comment:

Tweet